PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

Fkit

Found 2 free book(s)

EXCEL – OSNOVE - matematika.fkit.hr

matematika.fkit.hr

3 Otvara se novi izbornik, a mi biramo opciju «Worksheet» iz izbornika «General» i pritisnemo «OK»: Vidimo da se sada pojavio novi list, automatski nazvan «Sheet4», lijevo od lista «Sheet3»:

  Fkit

2 - Formule i funkcije - FKIT

matematika.fkit.hr

2 Sada pod «Number1» ili upišite «A1:A5» (to je oznaka da želimo izračunati aritmetičku sredinu podataka upisanih u polja od A1 do A5) ili mišem, držeći pritisnutu lijevu tipku,

  Fkit

Similar queries