PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

O Porezu Na

Found 9 free book(s)

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak - zuko.ba

zuko.ba

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK Član 1. U Zakonu o porezu na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 91/06 i

  Porezu, O porezu na

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Aktualno

www.racunovodstvo-porezi.hr

37 12/16 Aktualno Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Milivoj Friganović, mag. oec. U članku pišemo detaljnije o očekivanim novinama koje će donijeti novi Zakon o porezu na dohodak.

  Porezu, O porezu na

Zakon o porezu na dobit preduzeća - icarus.rs

www.icarus.rs

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU. Zakon o porezu na dobit preduzeća Ovim zakonom definisani su pojmovi …

  Porezu, O porezu na

ZAKON o porezu na dobit - pufbih.ba

www.pufbih.ba

ZAKON O POREZU NA DOBIT („Službene novoine Federacije BiH“, broj: 15/16) I. OPĆE ODREDBE Član 1. (1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne

  Porezu, O porezu na

Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o porezu ...

www.porezna-uprava.hr

REPUBLIKA HRVATSKA . MINISTARSTVO FINANCIJA . POREZNA UPRAVA –SREDIŠNJI URED . Sukladno članku 77. stavku 3. točki 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj

  Porezu, O porezu na, O porezu

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST

www.pufbih.ba

2 4. Predmet oporezivanja Član 4. Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: 1) nesamostalne djelatnosti, 2) samostalne djelatnosti,

  Porezu, O porezu na

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog putovanja

www.archery.hr

116 Računovodstvo i fi nancije 3/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE s plaće i naknade Za neoporezivo nadoknađivanje troškova službenog putovanja, odredbe članka 7. stavka 8. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak ne- prekidno trajanje službenog putovanja vremenski ograničavaju na 30 dana.

  Porezu, O porezu na

Pravilnik o dopustenom manjku u trgovini - porezi.net

porezi.net

Pravilnik o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 57/98, 81/02, 203/03, 59/07) Na snazi i primjenjuje se od 19. lipnja 2007.

9 ()#/-9 - poreskaupravars.org

www.poreskaupravars.org

9 ()#/-9 - poreskaupravars.org ... #234-'), $+4.

Similar queries