PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12 - 2sk.no

Back to document page

TASTA OG OMEGN SYKKELKLUBB. RESULTATREGNSKAP - Driftsinntekter 2017 Kommentarer Kontingenter 169, 455 betalende medlemmer i 2017. Differens pga. redusert h stmedlemskap og korrektur feilinnbetalte kontingenter fra i r og tidligere Sponsorinntekter 115, RAFT trakk seg som sponsor, Garmin sponsorpengene tas ut i varer hos Spinn Salg materiale Toskaskabet 17, Hjulebord 45, kt egenandel, ikke fakturert hjulebordkomiteen og resmedlemmer Egenandel reiser 49, Egenandel CLST. Jubileum 358, kt egenandel og sponsorinntekter som ikke var budsjettert Andre inntekter 73, 41' dugnad StavangerTri, Haute Route, Tour des Fjords, Mairittet, 15' Spinningavtale STriK, 16' Moms-kompensasjon sum driftsinntekter 830, Driftskostnader Toskaskabet -27, 12' av disse er ubudsjetterte krav fra tidligere r Hjulebord -10, Hotell ble ikke betalt i 2017, 84' budsjetteres som kostnad i 2018.

Driftsinntekter 2017 Kommentarer Kontingenter 169,500.00 455 betalende medlemmer i 2017. Differens pga. redusert høstmedlemskap og korrektur feilinnbetalte kontingenter fra i …

Download RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12 - 2sk.no


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries