PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu - ogsmm.com

Back to document page

O uzhan G NG R M avir 1774 Say l Kimlik Bildirme Kanunu M AV R - O uzhan G NG R Sayfa 2 1774 SAYILI K ML K B LD RME Kanunu VE YAPILMASI GEREKENLER zel veya resmi her t rl konaklama, dinlenme, bak m ve tedavi tesislerinin, ticaret ve sanat amac g den b t n i yerlerinin ve renci yurtlar n n sorumlu i leticileri ile bu gibi yerlerde al anlar ve bar nanlar; resmi dairelerin yetkili amirleri; konutlarda s rekli veya ge ici olarak kalanlar, al anlar veya konutlar n de i tirenler, kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi hakk nda 1774 say l Kimlik Bildirme Kanunun h k mlerine tabi tutulmaktad rlar.

S.M.Mali MÜAVİR - Oğuzhan GÜNGÖR Sayfa 2 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU VE YAPILMASI GEREKENLER “Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi

  Kanunu

Download 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu - ogsmm.com


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries