PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - …

Back to document page

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA . PROSEDUR KERJA. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN. TAJUK : PEMBERIAN ANUGERAH perkhidmatan CEMERLANG. RUJUKAN DOKUMEN : MUKASURAT : 1/5. KELUARAN : PINDAAN : TARIKH UBAHSUAI : Bil Perkara Maklumat Yang Perlu Disemak Rujukan 1. Pemberian Penghargaan Kerajaan kepada anggota perkhidmatan Pekeliling Anugerah Awam yang telah memberi perkhidmatan cemerlang yang Kemajuan Perkhid mana penghasilannya melebihi daripada keperluan Pentadbiran tanggungjawab biasa bagi jawatannya serta boleh dijadikan Awam matan contoh dan ikutan. Bilangan Cemerlang 2/2002. Takrifan Gred Gred gaji yang ditetapkan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976), Sistem Saraan Baru (SSB), dan Pekeliling Sistem Saraan MALAYSIA (SSM).

jabatan akauntan negara malaysia prosedur kerja senarai semak pembayaran tajuk : pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang rujukan dokumen : mukasurat : 3/5

  Perkhidmatan

Download JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA - …


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries