PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

KULLANMA TALİMATI ıma Hazır Enjektör - …

Back to document page

Clx6000enjHKT0209/SB onay KULLANMA TAL MATI clexane 6000 anti-Xa / ml kullan ma Haz r Enjekt r Deri alt na uygulan r Etkin madde: Enoksaparin sodyum Yard mc Madde: Enjeksiyonluk su Bu ilac kullanmaya ba lamadan nce bu KULLANMA TAL MATINI dikkatlice okuyunuz, nk sizin i in nemli bilgiler i ermektedir. Bu KULLANMA talimat n saklay n z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiya duyabilirsiniz. E er ilave sorular n z olursa, l tfen doktorunuza veya eczac n za dan n z. Bu ila ki isel olarak size re ete edilmi tir, ba kalar na vermeyiniz.

Hastanedeyseniz, size Clexane’ı doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir. Eve döndüğünüzde tedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendiniz yapmanz ı

  Clexane

Download KULLANMA TALİMATI ıma Hazır Enjektör - …


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Related search queries