PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

Prisblad - Forside | DLR Kredit

Back to document page

Side 1 af 4 Prisblad Oktober 2018 (i parentes er priser angivet for l n i EUR) Nedenfor er angivet DLR Kredits vejledende standardsatser for de forskellige typer af omkost-ninger, der er forbundet med optagelse af nye l n/sagsbehandling i DLR Kredit . De konkrete omkostninger ved optagelse af l n samt risiko- og administrationsbidrag fremg r af l netilbuddet. Risiko- og administrationsbidrag Risiko- og administrationsbidragets st rrelse og beregningsmetode fasts ttes individuelt af DLR Kredit . Satsen og beregningsmetoden er afh ngig af ejendomskategori, bel ningsinterval (l nets prioritetsm ssige placering i ejendommen i forhold til dennes v rdi) samt l nets st rrelse. Der opkr ves et minimumsbidrag p DKK (EUR 136) rligt. Normalt er DLR Kredit if lge n rmere i pantebrevet angivne betingelser berettiget til at ndre beregningsgrundlaget og satsen for risiko- og administrationsbidraget under l nets afvikling med virkning for kommende terminsydelser.

2 af 4 DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk CVR-nr. 25781309

  Prisblad, Dlr kredit, Kredit

Download Prisblad - Forside | DLR Kredit


Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse