Tot stand gekomen met betrokkenheid van sociale partners