PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

Search results with tag "Cuti rehat dan cuti rehat khas"

JPA/PEN/228/43/8 ( 5 ) No. Siri - jpapencen.gov.my

www.jpapencen.gov.my

3 setakat 120 hari sahaja.Mulai 1 Januari 2009, pegawai boleh mengumpul Cuti Rehat dan Cuti Rehat Khas untuk menambah sehingga maksimum 150 hari. Bagi maksud ini, kaedah pengumpulan yang berkuat kuasa di bawah peruntukan

  Earth, Cuti, Bagi, Khas, Cuti rehat dan cuti rehat khas

Similar queries