PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

Search results with tag "Statistiku"

Uvod u matematičku statistiku - FKIT

matematika.fkit.hr

1 Uvod u matematičku statistiku Pojam matematičke statistike. Pojednostavljeno rečeno, matematička statistika je znanstvena disciplina koja iz poznavanja određenih svojstava uzorka donosi zaključke o svojstvima populacije. Populacija je skup svih entiteta koje razmatramo. Na primjer:

  Statistiku

BOSNA I HERCEGOVINA U BROJKAMA - bhas.ba

www.bhas.ba

20.10.2010 Svjetski dan statistike Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine BOSNA I HERCEGOVINA 2010 U BROJKAMA ISSN 1986-8561

  Brojkama, Statistiku, U brojkama, Za statistiku

REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA P R I J A V A - …

www.dzs.hr

Obrazac RPS-1 REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA P R I J A V A Ispunjava Državni zavod za statistiku MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA _____ _____ 1.

  Statistiku

POPIS STANOVNI `TVA, DOMA INSTAVA/KU …

fzs.ba

popis stanovni `tva, doma instava/ku anstava i stanova u bosni i hercegovini 2013.godine bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalni zavod za statistiku

  Statistiku

Similar queries