PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

Search results with tag "Utvikling"

Forskning og utvikling: Direkte fradrag eller aktivering ...

www.revregn.no

60 NR. 5 2015 Skatt «Forsknings- og utviklingskostnader knyt-tet til utvikling av varer, faller utenfor aktiveringsplikten etter skatteloven § 14–4

  Utvikling

Språktrening i det daglige liv - karlstadmodellen.se

www.karlstadmodellen.se

Språktreningen kan settes inn i Bronfenbrenners (1979) systemtenking og økologiske utviklingssyn der han sier at det foregår en kontinuerlig og gjensidig tilpasning mellom mennesket i utvikling og det foranderlige

  Utvikling

Similar queries