PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

1.1 Obrazec OPSVL (Obračun Prispevkov za Socialno …

Obrazec OPSVL (Obra un Prispevkov za Socialno Varnost Lastnikov podjetij) v XML obliki Splo no Obrazec OPSVL je zelo podoben obrazcu OPSVZ, tudi njegova priprava je prakti no enaka, razlika je v glavnem v tem, za koga se ti obrazci pripravljajo. S se namre za vse lastnike zasebnih enoosebnih dru b oz. podjetij ( ) uvaja nov na in poro anja o pla anih obveznih prispevkih. S se obenem tudi izte e prehodno obdobje, ki se je za elo s in v katerem je nov na in poro anja veljal samo za novo ustanovljene zasebne enoosebne dru be. Nov na in poro anja se namesto preko obrazcev REK-1 po novem izvaja preko obrazca OPSVL . Zavezanci tudi za nejo poro ati kot fizi ne osebe, kar pomeni, da je odgovornost za oddajo OPSVL . obrazca na fizi ni osebi. Obrazec pa v imenu fizi ne osebe e vedno lahko odda podjetje.

http://www.moj-racunovodja.com 1 od 8 MojRačunovodja www.moj-racunovodja.com 1.1 Obrazec OPSVL (Obračun Prispevkov za Socialno Varnost Lastnikov podjetij) v

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 1.1 Obrazec OPSVL (Obračun Prispevkov za Socialno …

Related search queries