PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

2017 - dokuman.osym.gov.tr

2017 RENC SE ME VE YERLE T RME S STEM ( SYS) KILAVUZU 2017- SYS ye ba vuru i leminizi k lavuzda belirtildi i ekilde yapt ktan sonra s nav cretini yat r n z. 2017- SYS ba vuru bilgilerinizi, SYM nin internet adresinden ba vuru s resi i inde kontrol ediniz. S nav n di er a amalar nda gerekebilece inden aday ba vuru kay t bilgilerinizin d k m n edinerek zenle saklay n z. Ba vuru bilgilerinizin SYM Aday lemleri Sistemine girilmi olmas 2017- SYS ye ba vuru i in yeterli de ildir. S nav cretini s resi i inde yat rmad n z takdirde ba vurunuz tamamlanmam olaca ndan, sisteme girilmi olan ba vuru bilgileriniz ge ersiz say lacak ve i leme al nmayacakt r. SYM Aday lemleri Sisteminde kay tl bilginiz var ve ba vuru i leminizi herhangi bir ba vuru merkezinden yapman z gerekiyorsa ba vuru merkezine gitmeden nce SYM nin internet adresine Kimlik Numaran z ve ifreniz ile giri yaparak sistemde bulunan e itim bilgilerinizi kontrol ediniz.

2017 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU 2017-ÖSYS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız.

Tags:

  Dokuman, Osym

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 2017 - dokuman.osym.gov.tr