PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: stock market

2018 m. tarptautinio matematiko konkurso …

2018 m. tarptautinio matematiko konkurso Keng ra . dalyvi , nenurod iusi savo klas s, s ra as Pra ome kuo skubiau mokyklose u konkurso vykdym atsaking asmen patikslinti emiau pateiktoje lentel je esan i dalyvi klas . Be jos negal sime iems dalyviams suskai iuoti ta k . Patikslintus duomenis si skite el. pa tu konkurso organizatoriai Eil. nr Pavard Vardas Mokykla Savivaldyb . 1. BALIUKONYT SIMONA Sakal lio pradin mokykla Alytaus m. sav. 2. IVANAUSKAS AIRONAS Volung s pagrindin mokykla Alytaus m. sav. 3. DRINGELYT AMEL Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 4. MALDANIS ARNAS Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 5. NEKRA AIT MEDA Alytaus Drevinuko mokykla-dar elis Alytaus m. sav. 6. GECEVI I T AKVILE Alytaus profesinio rengimo centras Alytaus m. sav. 7. GALKEVI IUS AURIMAS Alytaus Putin gimnazija Alytaus m. sav. 8. JUR IUKONIS TADAS Alytaus v. Benedikto gimnazija Alytaus m. sav. 9. AD GAUSKAIT GERDA Dz kijos pagrindin mokykla Alytaus m.

2018 m. tarptautinio matematiko konkurso „Kengūra“ dalyvių, nenurodžiusių savo klasės, sąrašas Prašome kuo skubiau mokyklose už konkurso vykdymą atsakingų asmenų patikslinti žemiau pateiktoje lentelėje esančių dalyvių klasę.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 2018 m. tarptautinio matematiko konkurso …

Related search queries