PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: tourism industry

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi Çalışma …

K smi al ma Uygulamas ve Sonu lar . 4857 Say l kanunu 'na G re K smi al ma Uygulamas ve Sonu lar . Muzaffer KO * / brahim G R C **. ZET: inin normal haftal k al ma s resinin, tam s reli i s zle mesiyle al an emsal i iye g re nemli l de daha az belirlenmesi durumunda s zle me k sm s reli i s zle mesidir. K sm s reli i s zle mesi ile al t r lan i i, ay r m hakl k lan bir neden olmad k a, salt i s zle mesinin k sm s reli olmas ndan dolay . tam s reli emsal i iye g re farkl i leme t bi tutulamaz. K sm s reli al an i inin cret ve paraya ili kin b l nebilir menfaatleri, tam s reli emsal i iye g re al t s reye orant l olarak denir. K smi al ma, 4857 say l Kanunun kabul yle yasal bir nitelik kazand . K sm al man n zellikle istihdam d zeyinde iyile tirme yapaca bekleniyordu.

Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları 149 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları. Muzaffer KOÇ * /İbrahim GÖRÜCÜ ÖZET: ...

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi Çalışma …

Related search queries