PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

8049 TÜRK MEDENİ KANUNU - Mevzuat

8049. T RK MEDEN KANUNU . Kanun Numaras : 4721. Kabul Tarihi : 22/11/2001. Yay mland Resm Gazete : Tarihi : 8/12/2001 Say : 24607. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 41. Durumu: 3/12/2001 tarih ve 4722 say l T rk Meden Kanununun Y r rl ve Uygulama ekli Hakk nda Kanun un 22 nci Maddesi uyar nca; yeni d zenlemeler yap l ncaya kadar, y r rl kteki t z k ve y netmeliklerin T rk Meden KANUNU 'na ayk r olmayan h k mlerinin uygulanmas na devam edilece inden, gerekti inde T z kler K lliyat ile Y netmelikler K lliyat n n kanunlara g re (743 say l Kanuna g re) d zenlenen n merik fihriste, 4721 say l . Kanuna dayan larak y r rl e konulan t z k i in ise 4721 say l Kanuna g re d zenlenen n merik fihriste bak n z.

1. Genel olarak Madde 14-Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması Madde 15-Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz. 3.

Tags:

  Kanunu, 9408, Madde, Medien, 8049 t, 220 rk medeni̇ kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 8049 TÜRK MEDENİ KANUNU - Mevzuat

Related search queries