PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: confidence

AK-Samvirke - Blanket AR 274 - 2002-11 - …

Ikke fast l n - udbetalt m nedsvisCPR og medAdresseTil og medL nmodtageren har arbejdetL nmodtageren var uge- eller 14-dagesl nnetNejJaHar det offentlige udbetalt tilskud til l nnen?L nL nUge nUge nL nt imerL nt imerL nt imerL nt imerDat oL nmodtagerens navndag m ned rOplysninger om l nmodtagerens arbejde mv. nskesKopi af l nsedler for perioden bedes vedlagt(Udfyld blanketafsnit A)(Udfyld blanketafsnit B)(Udfyld blanketafsnit C)L nmodtageren var fastl nnet og fik l n udbetalt m nedsvisUdfyldes af arbejdsgiverenUnderskriftArbejdsgiverens st empel og underskriftdag m ned rFra o g medM nedM nedL nmodtageren var ikke fastl nnet og fik l n udbetalt m nedsvisUdfyldes af a-kassen Fast m nedsl o g medUge- eller 1 4 -dages l 274 - 2011 - v01 Side 1 af 2 Arbejdsgivererkl ringBeregning af arbejdsl sheds-dagpenge og efterl ndag m ned rdag m ned rAR 274N r et medlem af en a-kasse bliver ledi

Når et medlem af en a-kasse bliver ledig eller ansøger om efterløn, skal a-kassen beregne størrelsen af arbejdsløshedsdagpengene eller efterlønnen.

Tags:

  Samvirke

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of AK-Samvirke - Blanket AR 274 - 2002-11 - …

Related search queries