PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

ArAhAn PerbendAhArAAn - Kementerian Kewangan …

ArAhAnPerbendAhArAAnKerAjAAn MAlAysiAiiiiiiArAhAnperbendAhArAAnHak Cetak TerpeliharaDICETAK OLEHPERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHADKUALA LUMPUR, : 03-92366895 Faks: 03-92224773iviiiArAhAn PerbendAhArAAn bAb A bAb C KAndUnGAn MUKA SUrAT pendAhULUAn .. v TAKrIFAn .. 1bab A - TATACArA Kewangan : I - pendAhULUAn (i) Kuasa Dan Kawalan Perbelanjaan .. 6 (ii) Kumpulan Wang Disatukan .. 12 II - AnGGArAn (i) Anggaran Hasil Dan Perbelanjaan .. 15 (ii) Anggaran Perbelanjaan Bagi Projek Modal Atau Projek Pembangunan .. 17 (iii) Pindah Peruntukan Dan Anggaran Tambahan .. 19 bab b - TATACArA perAKAUnAn: I - MenGAWAL TerIMAAn, bAYArAn dAn MenYIMpAn WAnG AWAM (i) Am .. 21 (ii) Terimaan .. 24 (iii) Bayaran .. 38 (iv) Gaji, Pencen Dan .. 48 (v) Panjar .. 51 (vi) Kebankrapan .. 53 (vii) Cek, Draf Dan Pindahan Dana Elektronik 53 (viii) Peti Besi Atau Bilik Kebal .. 57 (ix) Pengangkutan Wang Tunai.

vi diluluskan oleh Badan Perundangan) dilakukan, tertakluk selanjutnya kepada kawalan Perbendaharaan. Ia juga menjelaskan tatacara mengenai

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of ArAhAn PerbendAhArAAn - Kementerian Kewangan …

Related search queries