PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

C. MAKLUMAT TANAH SENARAI ALAMAT …

C. MAKLUMAT TANAH (Sila tambah lampiran lain jika ruangan tidak mencukupi)PerkaraTanah 1 TANAH 2 TANAH 3No. Geran/No. Hak milikNo. LotKoordinatMukimDaerahNegeriDUNP arlimenSyarat nyata guna tanahLuas (ekar)Luas (ha)No. Lesen MPOBUmur sawit (tahun)Kepadatan (pk/ha)Sistem tanaman sawitTopografi tanahD. PENGAKUAN PEMOHONa. Adalah saya yang bertandatangan di bawah mengaku bahawa sepanjang pengetahuan saya semua MAKLUMAT yang dikemukakan dalam borang permohonan ini adalah benar. b. Saya memberi kebenaran kepada MPOB untuk mengesahkan MAKLUMAT yang diberikan daripada pihak Sekiranya MPOB mendapati bahawa terdapat MAKLUMAT palsu/tidak benar maka MPOB boleh menolak permohonan atau membatalkan atau Cap Jari Pemohon.

C. MAKLUMAT TANAH (Sila tambah lampiran lain jika ruangan tidak mencukupi) Perkara Tanah 1 Tanah 2 Tanah 3 No. Geran/No. Hak milik No. Lot Koordinat

Tags:

  Tanah

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of C. MAKLUMAT TANAH SENARAI ALAMAT …

Related search queries