PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

Dideral® Tablet Prospektüs Bilgisi - sanofi.com.tr

Dideral Tablet FORM L Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R i erir.) FARMAKOLOJ K ZELL KLER Farmakodinamik zellikler: Propranolol ba ka herhangi bir otonom sinir sitemi aktivitesi olmayan, non -selektif beta adrenerjik reseptor blok r d r ve beta1 ve beta2 resept rlerde yar mal antagonizmaya sahiptir. Beta-resept r b lgelerine giri yolu propranolol taraf ndan bloke edildi inde, beta-adrenerjik uyar ya kar kronotropik, inotropik ve vazodilat r yan tlar orant l olarak azal r. Propranolol beta-blokaj i in gerekenden daha y ksek dozlarda kullan ld nda, ayn zamanda kalbin aksiyon potansiyelini etkileyen kinidin benzeri ya da anestetik benzeri bir membran aksiyonu da ortaya koyar. Membran aksiyonunun aritmilerin tedavisindeki anlaml l kesin de ildir. Beta adrenoresept rlerde agonist etkisi olmamakla beraber 1-3 g/litre yi a an konsantrasyonlarda, membran stabilizan etkisi vard r.

Propranololün antimigren etkisinin mekanizması kanıtlanmamıştır. Beynin pial damarlarında beta-adrenerjik reseptörler gösterilmiştir.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Dideral® Tablet Prospektüs Bilgisi - sanofi.com.tr

Related search queries