PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

EĞİTİCİ NOTLARI 1 - ilkyardim.org.tr

1 SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL M D RL LKYARDIM VE AC L SA LIK H ZMETLER DA RE BA KANLI I TEMEL LKYARDIM UYGULAMALARI E T M K TABI H. Faz l NAN* Z lfinaz KURT** lknur KUB LAY** ANKARA 2011 * lkyard m ve Acil Sa l k Hizmetleri Daire Ba kan ** lkyard m ube M d r ** Uzm. Y k. Hem. lkyard m ubesi 2 NS Z Ya ad m z s rece e itli nedenlerle yaralanmalar veya hastal klarla kar la mam z ka n lmazd r. Ya am m z n e itli d nemlerinde, bulundu umuz her ortamda kaza ve hastalanma riski ta maktay z. Bu gibi durumlarla kar la t m zda, m dahalede bulunanlar n ilkyard m e itimi alm olmalar , ya am n s rd r lmesinde, sakatlanmalar n nlenmesinde ve iyile me s recinin k salt lmas nda belirleyici rol oynayacakt r.

2 ÖNSÖZ Yaşadığımız srece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of EĞİTİCİ NOTLARI 1 - ilkyardim.org.tr

Related search queries