PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA - matematika.fkit.hr

1 EXCEL AUTOMATIZACIJA RADA KAKO MO EMO KORISTITI POSTOJE E DODATKE? U Excelu postoji mogu nost automatizacije rada kroz tzv. dodatke, engleski add-ins. Popis dodataka koji su ve instalirani mo emo vidjeti u glavnom izborniku preko Tools/Add-Ins opcije: Otvara se prozor poput ovoga (s tim da ovisno o tome koje dodatke imate instalirane u Excelu u kojem radite mo e biti uklju eno vi e ili manje dodataka): 2 Preko ovog izbornika mo emo dodati nove dodatke ili brisati ve postoje e. Oni dodaci koji su u gornjoj listi ozna eni kva icom ve su instalirani i s njima se mo e raditi, a one koji nisu moramo instalirati.

2 Preko ovog izbornika možemo dodati nove dodatke ili brisati već postojeće. Oni dodaci koji su u gornjoj listi označeni kvačicom već su instalirani i …

Tags:

  Matematika, Fkit

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of EXCEL – AUTOMATIZACIJA RADA - matematika.fkit.hr

Related search queries