PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - …

2393. FiKiR VE SANAT eserler KANUNU (1). Kanun Numaras : 5846. Kabul Tarihi : 5/12/1951. Yay mland : Tarih : 13/12/1951 Say : 7981. Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt: 33 Sayfa : 49. Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat , Cilt: 1 Sayfa: 365. Bu Kanun ile ilgili t z kler i in, T z kler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. B R NC B L M. FiKiR ve SANAT Eserleri Ama (2). Madde 1 (De i ik: 21/2/2001 -4630/1 md.). Bu Kanunun amac , FiKiR ve SANAT eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icrac SANAT lar n, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yap mc lar ile filmlerin ilk tespitini ger ekle tiren yap mc lar n ve radyo-televizyon kurulu lar n n r nleri zerindeki manevi ve mali haklar n belirlemek, korumak, bu r nlerden yararlanma artlar n d zenlemek, ng r len esas ve usullere ayk r yararlanma halinde yapt r mlar tespit etmektir.

2396 Ç) Alenileúmiú ve yayımlanmıú eserler: Madde 7 – Hak sahibinin rızasiyle umuma arzedilen bir eser alenileúmiú sayılır. Bir eserin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasiyle satıúa çıkarılma veya dağıtılma yahut

Tags:

  Santa, Kanunu, Fikir ve sanat, Fikir, Eserler

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - …