PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

G6PD eksikliği ile ilgili Referens Rehber

G6PD (Glukoz 6 Fosfat dehidrogenaz) EKS KL LE LG L REFERANS Rehber Bilgilendirme Seri no: 02/2003 Yeni do an tarama testleri ve pheli vakalarda G6PD taramas Bilgilendirme no:2 Bu bro r n amac , favism ve G6PD eksikli i ile ilgili okuyucuya bilgi sunmakt r. Burada yaz lan veya nerilen bilgiler doktorunuzun kons ltasyonu olmadan uygulanmamal d r. G6PD l mleri laboratuvar m zda iki rnek materyalinde yap lmaktad r. 1. Topuk kan Laboratuvar m zda ,bebe inizin topu undan ya da ocu unuzun parmak ucundan al nacak birka damla kandan G6PD l m yap larak uzam yenido an sar l klar n n ve hemolitik anemi vakalar n n temelinde enzim eksikli inin olup olmad ara t r labilmektedir. Topuk kan rnekleri laboratuvar m zdan temin edilecek olan zel ka tlar (S&S 903) zerine al n r.

G6PD (Glukoz 6 Fosfat dehidrogenaz) EKSİKLİĞİ İLE İLGİLİ REFERANS REHBER Bilgilendirme Seri no: 02/2003 Yeni doğan tarama testleri ve …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of G6PD eksikliği ile ilgili Referens Rehber

Related search queries