PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

Gelecek Gençlerin Destek Program Çağrı Metni 02

A RI METN . Son Ba vuru Tarihi: Sayfa 1 / 11. Program K NYES . PROGRAMIN ADI Gelecek Gen lerin K lt r End strileri Destek Program . PROGRAMIN Gen lerin yarat c l k ve giri imcilik kabiliyetlerinin geli tirilmesi yoluyla GENEL HEDEF uzun vadede lkemiz k lt r end strilerinin g lendirilmesi ncelik 1: Gen lerin k lt r end strileri alan nda giri imcili inin te vik edilmesi PROGRAMIN. ncelik 2: NCEL KLER . Gen lerin k lt r ve sanat alan nda yenilik i modellerle yarat c r n/eser retme becerilerinin geli tirilmesi PROGRAMIN TL. TOPLAM B T ES (Bakanl k, hibe i in ayr lan miktar n t m n tahsis etmeme hakk n sakl tutar.). ncelik 1 kapsam ndaki ba vurular i in: Asgari Destek Miktar TL. Azami Destek Miktar TL. PROJELERE. SA LANACAK ncelik 2 kapsam ndaki ba vurular i in: ASGAR VE AZAM . Destek M KTARI Asgari Destek Miktar TL. Azami Destek Miktar TL. (Her iki ncelik alan nda da sa lanacak Destek , projenin ba vuruda belirtilen toplam maliyetinin %25'inden az, %80'inden fazla olamaz.)

(Dernekler, Meslek Birlikleri, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) • Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İş Geliştirme Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi yönetici şirketleri veya Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, • Kültür Sanat Kurumları (Müze, Galeri vb.)

Tags:

  Dernekler

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Gelecek Gençlerin Destek Program Çağrı Metni 02