PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

KALIRMA YÜKLM SINAV SORULARI - ismakinasiehliyeti.org

KALDIRMA Y KLEME SINAV SORULARI 1- Y klerin kald r lmas , ta nmas ve istiflenmesinde a a daki makinelerden hangisi kullan lmaz? a) Forklift B-Mobil Vin C-Fini er D-Tavan Vinci 2- Kald rma y kleme makineleri ile al rken edilmesi gereken husus nedir? a) Y k makine seviyesinin st nde ta n r b)Ani duru ve kalk yap lmaz c) Y k yerde s r klenir d)D n ler sert manevra yap l r. 3- Operat r i bitiminde kald rma makineleri ile ilgili a a dakilerden hangisine dikkat etmelidir? A-Makinenin temizli ini yapmal d r B-Yak t ve enerji ikmali yapmal d r C-Uygun park alan na ekip i aretlemeleri yapmal d r.

KALIRMA YÜKLM SINAV SORULARI 10- lektrikle çalışan kaldırma yükleme makineleri çalışmıyor ise, nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Acil stop butonu basılı kalmıştır B-Elektrik panosunda şalter atmıştır b) Yakıt sistemi hava yapmıştır D-Elektrikler kesiktir

Tags:

  Sinav

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of KALIRMA YÜKLM SINAV SORULARI - ismakinasiehliyeti.org

Related search queries