PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

KEM 101 Föreläsningsanteckningar uppdaterad

ORGANISK KEMI. O O O. O. O O O. O O O. O O. O. O. H. H. H. H. F REL SNINGAR HT 06. LARS ERIK ANDREAS EHNBOM. Organisk kemi - kolf reningarnas kemi * kan framst llas fr n organismer (1828). * beh vdes ingen livskraft (1860) Kolf reningar best r av ett kolskelett Grupp, alkylgrupp Funktionell grupp Kolskelett radikalen som best mmer lat. radix = rot och r funktionen och mer passiv reaktiviteten, fr mst: C, O, N, X och S. Strukturisomeri kemiska bindningar Valensteori kol alltid fyrv rt och halogener alltid env rda Kolskelettet Om ttade f reningar (f r lite v te) reagerar l ttare n m ttade f reningar.

Kolskelett ”radikalen” lat. radix = rot och är mer passiv Funktionell grupp som bestämmer funktionen och reaktiviteten, främst: C, O, N, X och S. Grupp, t.ex. alkylgrupp

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of KEM 101 Föreläsningsanteckningar uppdaterad

Related search queries