PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN …

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL. 4 TAHUN 2018 myPortfolio: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI i KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT Tujuan Latar Belakang 1 1 Keperluan 2 Pelaksanaan Konsep myPortfolio Pemantapan myPortfolio Pemakaian Pembatalan Tarikh Berkuat Kuasa Pertanyaan Senarai Lampiran 4 5 5 7 8 8 9 10 1 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL. 4 TAHUN 2018 myPortfolio: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM _____ TUJUAN PEKELILING ini bertujuan untuk menerangkan kepada agensi KERAJAAN berkaitan tatacara penyediaan myPortfolio yang lebih tuntas dan kebolehgunaannya sebagai radas pengurusan sumber manusia ke arah melonjakkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan sektor awam. LATAR BELAKANG 2.

Akauntabiliti yang jelas dan spesifik dapat membantu penyandang menjalankan tugas dengan lebih efektif, setara dengan gred jawatan yang . 3 diperuntukkan. Deskripsi Tugas juga dapat membantu untuk menterjemahkan hasil daripada tugas tertentu dengan lebih jelas bertepatan dengan objektif penubuhan ...

Tags:

  Akauntabiliti

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN …

Related search queries