PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

KONTERINGSANVISNING - webfactoring.no

KONTERINGSANVISNING . Konto- Hendelse Betegnelse p Bokf ringsbilag Debet Kredit Konto-gruppe gruppe 1 Oversendelse av fakturaer Fordringskonto Faktura Kundefordringer 15xx Salgskonto/utg. mva 30xx/. 2 Oversendelse av kreditnota Fordringskonto Kreditnota 30xx/ Kundefordringer 15xx Finanskonto Provisjon og Andre 3 Belastede Provisjon/gebyrer Provisjoner SGF 67xx Finanskonto. SGF 23xx gebyrer Finanskonto 4 Utbetaling fra oss Utbetaling Bank 19xx Finanskonto SGF 23xx Mottatte innbetalinger fra dine Finanskonto/Fordringskto 5 Innbetaling Finanskonto. SGF 237x Kundefordringer 15xx kunder Fordringskonto 6 Godkjente rabatter Tilbakef ring Rabatter/evt.

Oppsettet er basert på NS 4102:2005 – Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling ICS 03.100.60 (dokumentet kan fås kjøpt ved henvendelse til Standard Norge tlf.67 83 86 00)

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of KONTERINGSANVISNING - webfactoring.no

Related search queries