PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Atanacaklara …

Konya li Karatay Belediye Ba kanl ndan: LK DEFA ATANMAK ZERE MEMUR ALIM LANI. Karatay Belediye Ba kanl b nyesinde, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek zere; Mahalli darelere lk Defa Atanacaklara Dair S nav ve Atama Y netmeli i h k mlerine g re a a da kadro unvan , s n f , derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan t r , KPSS taban puan ve di er artlar belirtilen bo kadrolara a ktan atama yoluyla MEMUR al nacakt r. KPSS. Kadro Kadro Kadro Kadro KPSS. Niteli i Cinsiyeti Puan Unvan S n f Derecesi Adedi Puan . T r . ehir En az 1 TH 5 1 ehir ve B lge Planlama lisans program ndan mezun olmak Kad n/Erkek KPSS P3. Planc s 70 puan Kamu Y netimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Y netimi, Siyaset Bilimi, Ekonomi, ktisat, daresi ve ktisat, Ekonomi ve dari Bilimler, Ekonomi ve dari Bilimler Programlar , Ekonomi- Y netim Bilimleri Programlar , letme, letmecilik, letme- Maliye, daresi, daresi ve ktisat, Y netim ve Organizasyon, Y netim Bilimleri, Y netim Bilimleri Programlar , Y netim En az 2 MEMUR G H 7 4 Kad n/Erkek KPSS P3.

listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulma dığı takdirde sınav

Tags:

  Tebligat

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Atanacaklara …

Related search queries