PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL (Değişik: Makam Oluru 30/06 ...

M LL E T M BAKANLI I ZEL (De i ik: Makam Oluru 30/06 /2017-10073772) ULA TIRMA H ZMETLER MESLEK E T M VE GEL T RME KURSLARI E T M MUAF YET , NCELEME VE KONTROL LE sinav Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama MADDE 1 (1) (De i ik: Makam Oluru 30/06 /2017-10073772) Bu Y nergenin amac , zel ula t rma hizmetleri mesleki e itim ve geli tirme kurslar nda verilen e itime, e itimden muaf olan kursiyerlere, s navlara, derslerin inceleme ve kontrollerini yapanlar ile s nav y r tme komisyonunun g revlerine ve s navda g revlendirilenlere denecek cretlere ili kin usul ve esaslar belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) (De i ik: Makam Oluru 30/06 /2017-10073772) Bu Y nerge, zel ula t rma hizmetleri mesleki e itim ve geli tirme kurslar nda verilen e itime, e itimden muaf olan kursiyerlere, s navlara, derslerin inceleme ve kontrollerini yapanlar ile s nav y r tme komisyonunun g revlerine ve s navda g revlendirilenlere denecek cretlere ili kin usul ve esaslar kapsar.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL (Değişik: Makam Oluru 30/06/2017- 10073772) ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI EĞİTİM MUAFİYETİ, İNCELEME VE KONTROL İLE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Tags:

  Sinav

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL (Değişik: Makam Oluru 30/06 ...

Related search queries