PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

Matematika 5 kl - sviesa.lt

23 TURINYS 9$'$6 , 6.<5,86 1$7 5$/,(-, 6.$, ,$, ,5 18/,6 1. Nat ralieji skai iai 82. Skaitmens vieta skai iuje 103. Skai i spindulys 124. Nat rali j skai i palyginimas 145. Nat rali j skai i apvalinimas 166. Rom ni kieji skai iai (trumpalaikis projektas) 18 Pasitikrinkite ir sivertinkite (I) 20,, 6.<5,86 9(,.60$, 68 1$7 5$/,$,6,$,6 6.$, ,$,6 1. Sud ties d sniai 242. Sud tis stulpeliu 263. Atimties d sniai 284. Atimtis stulpeliu 305. Sudedame ir atimame nat raliuosius skai ius 326. Daugybos d sniai 347. Daugyba stulpeliu 368. Pagrindin dalmens savyb 389. Dalyba kampu 4010. Dalyba su liekana 4211. Dalijame i 2, 5 ir 10 4412. Veiksmai su nat raliaisiais skai iais 46 Pasitikrinkite ir sivertinkite (II) 48,,, 6.<5,86 5(, .,1,$, /<*7<6 ,5 1(/<*<% 6 1. Skaitinis rei kinys ir jo reik m 522. Raidinis rei kinys ir jo reik m 543. Lygtis su vienu ne inomuoju ir jos sprendinys 564. Lyg i sudarymas ir sprendimas taikant atimt arba sud t 585. Lyg i sudarymas ir sprendimas taikant dalyb arba daugyb 606.))))

4 5 12 13 I SKYRIUS 8ç'$9,1,$, 6.$,Â,å 63,1'8/<6 ŠIAME SKYRELYJE išsiaišk insime, kaip yra brėžiamas skaičių spindulys, išmoksime sk aičių spindulyje

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Matematika 5 kl - sviesa.lt

Related search queries