PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

MINIT MESYUARAT - hasil.gov.my

2009. Nota Penerangan P 2009. Nota Penerangan P 2009. Nota Penerangan P 2009. P E R KO NG S I AN. Nota Penerangan P 2009. Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Tahun 2009: Perkara Muka Surat Elaun Jadual 7A 4. Seksyen 109F 7. Kod Tuntutan 140. Kod Tuntutan 141 14. Kod Tuntutan 217. Kod Tuntutan 218. Nota Penerangan borang P Sistem Taksir Sendiri Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan borang P bagi Tahun Taksiran 2009. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian dan pengisytiharan semua punca pendapatan bagi Tahun Taksiran 2009 adalah benar dan lengkap. Semua rekod, helaian kerja, dokumen, borang CP30 dan lain-lain tidak perlu disertakan semasa pengembalian borang P. Walau bagaimanapun, ianya perlu disimpan selama tujuh (7) tahun bermula dari akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, untuk rujukan dan semakan sekiranya diperlukan kelak.

Nota Penerangan Borang P Sistem Taksir Sendiri - 1 - Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan Borang P bagi Tahun Taksiran 2009.

Tags:

  Borang

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of MINIT MESYUARAT - hasil.gov.my

Related search queries