PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

Paranox® Suppozituar Prospektüs Bilgisi

Paranox Suppozituar FORM L Bir suppozituarda: Parasetamol 120 mg Fenobarbital 15 mg FARMAKOLOJ K ZELL KLER Farmakodinamik zellikler Parasetamol, klinik etkinli i kan tlanm analjezik, antipiretik bir maddedir. Etki mekanizmas a rl kl olarak santral sinir sisteminde siklooksijenaz enziminin inhibisyonu arac l yla prostaglandin sentezinin inhibisyonuna dayan r; bu mekanizman n periferde daha az etkili oldu u d n l r. Hipotalamustaki s d zenleyici merkezi etkileyerek antipiretik etkisini g sterir; antiinflamatuvar etkisi zay ft r. Fenobarbital, ocuklardaki febril konv lziyonlar nleyebilmek amac yla yat t r c olarak form le eklenmi tir. Farmakokinetik zellikleri Parasetamol, mide-barsak kanal nda h zla ve hemen hemen tamamen emilir. Karbonhidrat i eri i y ksek yiyecekleri takiben al nd nda emilimi azalabilir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER Parasetamolle, yüksek dozlarda ve hassas kimselerde nadir olarak gastrointestinal bozukluklar, anemi, methemoglobinüri, hepatik nekroz görülebilir.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Paranox® Suppozituar Prospektüs Bilgisi