PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: barber

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu/2013

M LL E T M BAKANLI I 2016 PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAVI (PYBS) Ba vuru ve Uygulama e-K lavuzu * Meslek Lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program t rlerine g re renim g ren 11 inci s n f rencilerini kapsar. _____ LET M B LG LER _____ Telefon : MEB leti im Merkezi Alo 147 l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl Faks : 0(312) 499 40 63 nternet adresleri : e- Posta : _____KISALTMALAR_____ 2016 PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAV TAKV M SINIF PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAVI BA VURU TAR H SINAV G R BELGES LANI SINAV TAR H SINAV SONU LARININ LANI PARASIZ YATILILIK N PANS YONLU OKUL VE Bursluluk TERC HLER N N ALINMASI PANS YONLU OKULLARA YERLE T RME SONU LARININ LANI 5, 6, 7 , 9 ve 10 uncu s n flar 21 Mart- 08 Nisan 2016 17 May s 2016 28 May s 2016 Saat: 15 Tem

belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. ùartları taıyan öğrencilerin bavurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu/2013

Related search queries