PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

PASAPORT KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yay mland : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giri - k kap lar Madde 1 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) T rk vatanda lar ve yabanc lar Cumhurba kan nca tayin olunan yolcu giri - k kap lar ndan T rkiye'ye girip kabilirler. (2) G mr k kap lar n n a l nda i leri Bakanl n n g r al n r. PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli vesika zorunlu u: Madde 2 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2 md.) T rk vatanda lar ile yabanc lar T rkiye'ye girebilmek ve T rkiye'den kabilmek i in yolcu giri - k kap lar ndaki polis makamlar na usul ne uygun ve muteber PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar.

2363 Diplomatik pasaportlar: (1)(2) Madde 13 – Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilir.

Tags:

  Mevzuat, Kanunu, Pasaport kanunu, Pasaport

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PASAPORT KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

Related search queries