PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: confidence

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN …

KERAJAAN MALAYSIA. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012. KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN. DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM. MALAYSIA. KANDUNGAN. Bil. Perkara Muka Surat 1. KANDUNGAN i 2. SENARAI LAMPIRAN ii 3. SENARAI APENDIKS iii 4. SENARAI JADUAL iv 5. TUJUAN 1. 6. DEFINISI 1. 7. PELAKSANAAN 2. Pegawai Yang Layak 2. Pegawai Yang Tidak Layak 3. Struktur Gaji Minimum - Maksimum 3. Prinsip Pemberian Kenaikan Gaji 3. Kaedah Pemindahan Gaji 3. Tarikh Pergerakan Gaji 5. Pergerakan Gaji Tahunan 5. Jadual Gaji Bagi Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat 5. Atau Tidak Menerima Opsyen Pertukaran Pelantikan Pegawai Kekal Di Bawah Laporan Gaji JKK 1976 Atau 5. SSB. Elaun Dan Kemudahan 5. 8. TARIKH KUAT KUASA 6. 9. PEMAKAIAN 6. 10. PEMBATALAN 6. i SENARAI LAMPIRAN. Bil. Perkara Muka Surat A Jadual Gaji Minimum - Maksimum 8.

kerajaan malaysia . pekeliling perkhidmatan bilangan 1 tahun 2012 . kenaikan gaji pegawai perkhidmatan awam persekutuan di bawah sistem saraan malaysia

Tags:

  Pekeliling, Perkhidmatan, Bilangan, Tahun, Pekeliling perkhidmatan bilangan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN …

Related search queries