PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

PERATURAN ETIKA KERJA, KELAKUAN DAN …

PERATURAN ETIKA kerja , KELAKUAN DAN TATATERTIB PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD (PNMB) KANDUNGAN PERATURAN ETIKA kerja , KELAKUAN & TATATERTIB PNMB 2008 Perkara Kandungan Muka Surat 1 Tajuk 1 2 Pemakaian 1 3 Tafsiran 1 4 Kewajipan Mematuhi PERATURAN - PERATURAN 2 5 Tanggungjawab Kakitangan PNMB 3 6 Senarai Kesalahan atau Salahlaku Tetapi Ianya Tidak Terhad 24 7 Cara Menangani Kesalahan Kecil/Salahlaku Kecil 27 Contoh Borang: Contoh Borang Sesi Kaunseling 28 Contoh Surat Penjelasan 29 Contoh Surat Amaran 30 8 Cara-cara Mengambil Tindakan Tatatertib untuk kesalahan Besar/Salahlaku Besar 31 9 Siasatan Dalaman 31 10 Penggantungan kerja Bagi Maksud Penyiasatan 34 11 Pemecahan Kontrak 35 12 Tugas Kawalan dan Pengawasan Tatatertib 37 13 Prosedur Jika Prosiding Jenayah Dimulakan 38 14 Prosedur Jika Terdapat Perintah Tahanan, Buang Negeri dsb 38 15 Hukuman Tatatertib 38 16 Butir-butir Salahlaku 38 17 Lembaga Tatatertib 39 18 Fungsi Lemba

KANDUNGAN PERATURAN ETIKA KERJA, KELAKUAN & TATATERTIB PNMB 2008 Perkara Kandungan Muka Surat 1 Tajuk 1 2 Pemakaian 1 3 Tafsiran 1 4 Kewajipan Mematuhi Peraturan-peraturan 2

Tags:

  Kerja

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PERATURAN ETIKA KERJA, KELAKUAN DAN …

Related search queries