PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: stock market

Prisblad - Forside | DLR Kredit

Side 1 af 4 Prisblad Oktober 2018 (i parentes er priser angivet for l n i EUR) Nedenfor er angivet DLR Kredits vejledende standardsatser for de forskellige typer af omkost-ninger, der er forbundet med optagelse af nye l n/sagsbehandling i DLR Kredit . De konkrete omkostninger ved optagelse af l n samt risiko- og administrationsbidrag fremg r af l netilbuddet. Risiko- og administrationsbidrag Risiko- og administrationsbidragets st rrelse og beregningsmetode fasts ttes individuelt af DLR Kredit . Satsen og beregningsmetoden er afh ngig af ejendomskategori, bel ningsinterval (l nets prioritetsm ssige placering i ejendommen i forhold til dennes v rdi) samt l nets st rrelse.

Side 1 af 4 Prisblad Januar 2018 (i parentes er priser angivet for lån i EUR) Nedenfor er angivet DLRs vejledende standardsatser for de forskellige typer af omkostninger, der

Tags:

  Prisblad

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Prisblad - Forside | DLR Kredit