PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

REGULAMENT stagiu forma actualizata - ceccar.ro

1 REGULAMENT privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat CAPITOLUL I Dispozi ii generale ART. 1 (1) Stagiul se efectueaz de c tre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, organizat de Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Rom nia, denumit n continuare Corpul, potrivit art. 20 lit. a) din Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, republicat.

1 REGULAMENT privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of REGULAMENT stagiu forma actualizata - ceccar.ro

Related search queries