PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA PROFESIA …

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL . LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL. I DE CONTABIL AUTORIZAT. REGULAMENTUL . PRIVIND ACCESUL la PROFESIA de expert contabil i de contabil autorizat*. CAPITOLUL I. Dispozi ii generale Art. 1. (1) Examenul de admitere la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil i de contabil autorizat se organizeaz de Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Rom nia, denumit n continuare Corpul, potrivit prezentului regulament. (2) Examenul de admitere se organizeaz n centrele de examen stabi- lite de Corp, de regul , o dat pe an. n cazuri excep ionale, Corpul poate organiza examenul de admitere i de dou ori pe an. Art. 2. Programele de examen de admitere la stagiu pentru ob inerea calit ii de expert contabil i de contabil autorizat, precum i reglement rile PRIVIND stagiul i examenul de aptitudini se elaboreaz de Corp, cu avizul Ministerului Finan elor Publice, i se aprob de Consiliul superior al Cor- pului, urm rindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n domeniu.

REGULAMENTUL privind accesul la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat* CAPITOLUL I Dispoziþii generale Art. 1. – (1) Examenul de …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA PROFESIA …

Related search queries