PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

Språktrening i det daglige liv - karlstadmodellen.se

Kirstin Bergem Wenche Rognlid Kirstin Bergem er og ansatt som r dgiver ved S rlandet kompetansesenter, landsdekkende avdeling for tidlig stimulering i Kristiansand. Wenche Rognlid er spesialpedagog og ansatt som f rstekonsulent ved Nordnorsk kompetansesenter i Alta. Spr ktrening i det daglige liv Karlstadmodellen en modell og ikke en metode Innledning Det har i flere r v rt vist stor interesse for Karlstadmodellen i spesialpedagogiske milj er i Norge. Nordnorsk kompetansesenter og S rlandet kompetansesenter har siden midten av 90 - tallet bygget opp kompetanse og erfaring omkring modellen.

største likheten mellom mennesker er at vi er ulike og at likeverd baseres på ulikhet. Den andre er rettferdighet. Vi har behov for å kunne leve et rimelig godt liv.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Språktrening i det daglige liv - karlstadmodellen.se