PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

9075 dernekler kanunu Kanun Numaras : 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yay mland Resm Gazete : Tarih : 23/11/2004 Say : 25649 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 44 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amac ; dernekler , dernek ube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabanc dernekler ile merkezleri yurt d nda bulunan dernek ve vak f d ndaki k r amac g tmeyen kurulu lar n T rkiye'deki ube veya temsilciliklerinin yasak ve izne t bi faaliyetlerini, y k ml l klerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ili kin di er hususlar d zenlemektir.

9075 DERNEKLER KANUNU Kanun Numarası: 5253 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/11/2004 Sayı: 25649 Yayımlandığı Düstur: Tertip : …

Tags:

  Mevzuat, Kanunu, Dernekler kanunu, Dernekler

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

Related search queries