PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

Trental® (pentoksifilin) Retard draje 400 mg …

TRENTAL 400 Retard draje Form l : Bir draje etken madde olarak 400 mg pentoksifilin, boyar maddeler eritrosin, titandioksit ve eker i erir. Farmakolojik zellikleri: Farmakodinamik zellikleri: Pentoksifilin, bozulmu eritrosit deformabilitesini artt r r, eritrosit agregasyonunu azalt r, trombosit agregasyonunu azalt r, fibrinojen d zeylerini d r r, l kositlerin endotele adhezyonunu azalt r, l kosit aktivasyonu ve bunun neden oldu u endotel hasar n azalt r ve kan viskozitesini d r r. Dolay s yla, pentoksifilin, kan n ak kanl n artt rarak ve antitrombotik etkiler g stererek mikrodola m perf zyonunu artt r r. Pentoksifilinin y ksek dozlarda ya da h zl inf zyonla uygulanmas halinde, periferik diren hafif e azalabilir. Pentoksifilin kalp zerinde hafif bir pozitif inotropik etki g sterir. Farmakokinetik zellikleri: Oral uygulamadan sonra, pentoksifilin h zla ve hemen hemen tam olarak emilir.

12 saatlik aralıklarla uygulanan iki Trental CR 600 mg filmtablet ve 8 saatlik aralıklarla uygulanan üç Trental 400 mg retard draje biyoeşdeğerdir.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Trental® (pentoksifilin) Retard draje 400 mg …