PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

Uçak gövde yapısı - megep.meb.gov.tr

M LL E T M BAKANLI I U AK BAKIM U AK G VDE YAPISI 525MT0009 Ankara, 2012 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i A IKLAMALAR .. iv G R .. 1 RENME FAAL YET -1 .. 3 1. U AK GENEL YAPILARI .. 3 U abilirlilik (Airworthiness) Gereksinimleri in Yap sal G l l k (Strength) .. 3 Gerilim .. 3 ekme .. 4 S k t rma .. 4 Burulma .. 4 E ilme .. 4 Kesilme .. 4 Sistemlerin Yerle me mk nlar .. 5 B lge ve stasyon Tan mlama Sistemleri .. 5 B lge Tan mlama .. 5 stasyon Tan mlama .. 7 UYGULAMA FAAL YET .. 13 L ME VE DE ERLEND RME.

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Uçak gövde yapısı - megep.meb.gov.tr

Related search queries