PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: air traffic controller

Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre …

Bu k lavuz, Mill E itim Bakanl Hayat Boyu renme Genel M d rl n n tarihli ve 15923718/20/4145909 say l Makam Onay ile y r rl e konulan ve ubat 2015 tarihli ve 2689 say l . Tebli ler Dergisinde yay mlanan Mill E itim Bakanl rg n ve Yayg n E itimi Destekleme ve Yeti tirme Kurslar Y nergesi h k mlerine g re haz rlanm t r. 2016-2017 RET M YILI DESTEKLEME VE YET T RME. KURSLARI B R NC D NEM, K NC D NEM VE YAZ D NEM TAKV M . LEMLER 1. D NEM NEM YAZ KURSLARI. KURSLARI KURSLARI. Kurs merkezi ba vurular n n al nmas ve il/il e 01-09 Eyl l 2016 23 Ocak 2017 05-11 Haziran 2017.

4 1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak

Tags:

  Fiziki

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre …

Related search queries