Example: stock market

Kenmerken

Found 4 free book(s)
Bijlage 4b: Zelf-rapportage vragenlijst over ...

Bijlage 4b: Zelf-rapportage vragenlijst over ...

richtlijnendatabase.nl

Het aantal kenmerken van ADHD in de volwassenheid is volgens de DSM-5 (APA, 2013) lager dan in de kindertijd (5/9). Met eenzelfrapportagevragenlijst scoort iemand soms minder kenmerken dan blijkt bij een diagnostisch interview met een specialist die doorvraagt en vragen kan verhelderen.

  Kenmerken

Kennissynthese: gezondheidsvaardigheden: niet voor ...

Kennissynthese: gezondheidsvaardigheden: niet voor ...

www.nivel.nl

door psychologische kenmerken en sociale vaardigheden. In deze ken-nissynthese hanteren we een brede definitie van gezondheidsvaardighe-den, waarin al deze competenties aan de orde komen. Gezondheidsvaardigheden is de gangbare Nederlandse vertaling van het Engelse begrip health literacy. De term gezondheidsvaardigheden is in

  Kenmerken

Observatielijst voor vroege symptomen van dementie (OLD)

Observatielijst voor vroege symptomen van dementie (OLD)

www.tno.nl

KENMERKEN 1. Vergeet steeds welke dag het is. 2. Vergeet regelmatig gebeurtenissen die kort geleden gebeurd zijn 3. Kan recent gehoorde verhalen of mededelingen niet meer navertellen 4. Valt vaak in herhalingen zonder het zelf door te hebben. 5. Vertelt regelmatig hetzelfde verhaal tijdens een gesprek. 6. Kan regelmatig niet op bepaalde woorden ...

  Voor, Kenmerken, Vorgee, Observatielijst voor vroege symptomen van, Observatielijst, Symptomen

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ...

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ...

urbanisme.irisnet.be

CHAPITRE 1 GENERALITES ARTICLE 1 CHAMP D’APPLiCATiON § 1. Le présent titre s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. …

Similar queries