Example: air traffic controller
Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

Back to document page

İÇİNDEKİLER • Doğrudan Temin 3-62 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 • İhale Usulleri 256-324 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Download Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

15
Please wait..

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Related search queries