Example: air traffic controller
Navodilo - gu.gov.si

Navodilo - gu.gov.si

Back to document page

−Splošni podatki: vključuje skupne podatke o pravnem poslu kot so vrsta pravnega posla, pogodbena cena nepremičnine, predmet posla, podatki o kupcu/najemniku in

  Pravnem

Download Navodilo - gu.gov.si

15
Please wait..

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Related search queries