Example: barber
Tot stand gekomen met betrokkenheid van sociale partners

Tot stand gekomen met betrokkenheid van sociale partners

Back to document page

aan te laten gaan. STAP IS ER SPRAKE VAN WERKDRUK? VEEL VOORKOMENDE STRESS-SIGNALEN: • Klagen over hoofdpijn, vermoeidheid of concentratieproblemen • Regelmatig te laat komen of verzuimen • Veel moeten bellen onder werktijd • Moeite hebben met veranderingen in het werk of in de planning • Veel klagen of cynische opmerkingen maken

  Ental, Komen

Download Tot stand gekomen met betrokkenheid van sociale partners

15
Please wait..

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Related search queries